Regiforbundet er et politisk nøytralt fagforbund som arbeider for medlemmenes økonomiske og kunstneriske interesser

Stiftet 13. mai 1948
over 200 medlemmer

Regiforbundet jobber aktivt for mangfold i scenekunsten

Foreningens rundt 200 medlemmer består av norske instruktører som arbeider ved profesjonelle teatre i hele Norge. 

Regiforbundet forhandler frem tariffavtaler med institusjonsteatrene, radio og TV på medlemmenes vegne. Foreningen rådgir medlemmene på områder som arbeidstakers rettigheter, kontrakter og andre arbeidsforhold og bistår medlemmene ved kontraktinngåelser.

Medlemspresentasjoner

Aktuelt

Siste nytt fra Regiforbundet

Kulturdirektoratet ønsker innspill til nye rådsmedlemmer

Kulturdirektoratet melder at de ønsker seg innspill til nye rådsmedlemmer i de ulike fagutvalgene i Kulturrådet. For å øke tilfanget ...

Norsk Sceneinstruktørforening skiftet navn til Regiforbudet 23. september 2022.

Norsk Sceneinstruktørforening skiftet navn til Regiforbudet 23. september 2022. I flere år har navnet til Norsk Sceneinstruktørforening vært gjenstand for ...

Turteatern – Samtal om regi – del 1

Turteatern litt utenfor sentrum i Stockholm inviterer den 2. april til seminar / samtale om instruktørens rolle – om teaterregi. ...

Kontakt oss

Regiforbundet

Postboks 4649 Sofienberg
0506 Oslo

Epost: adm@nscf.no
Styreleder – Bjørn Birch: nscf@nscf.no

Telefon styreleder: (+47) 909 70 661