NScF arbeider for medlemmenes økonomiske og kunstneriske interesser

Stiftet 13. mai 1948

Norsk Sceneinstruktørforening er en politisk nøytral forening som har til formål å arbeide for medlemmenes interesser – kunstnerisk og økonomisk.

over 200 medlemmer

NSCF jobber aktivt for mangfold i scenekunsten

Foreningens rundt 200 medlemmer består av norske instruktører som arbeider ved profesjonelle teatre i hele Norge. 

NScF forhandler frem tariffavtaler med institusjonsteatrene, radio og TV på medlemmenes vegne. Foreningen rådgir medlemmene på områder som arbeidstakers rettigheter, kontrakter og andre arbeidsforhold og bistår medlemmene ved kontraktinngåelser.

Medlemspresentasjoner

Aktuelt

Siste nytt fra NScF

Turteatern – Samtal om regi – del 1

Turteatern litt utenfor sentrum i Stockholm inviterer den 2. april til seminar / samtale om instruktørens rolle – om teaterregi. …

Regiprisene 2021 og Æresprisen 2021

Regiprisen 2021 gikk til markante instruktører i norsk teater. Det ble også delt ut en Ærespris i 2021. Regiprisene gikk …

Informasjonsmøte for søkere Statens Kunstnerstipend

Informasjonsmøte for søkere Statens Kunstnerstipend SKS vil ha et digitalt informasjonsmøte på Zoom tirsdag, 28.09.2021 kl 13.00 hvor de gir en …

Kontakt oss

Norsk Sceneinstruktørforening

Postboks 4649 Sofienberg
0506 Oslo

Epost: adm@nscf.no
Styreleder – Bjørn Birch: nscf@nscf.no

Telefon styreleder: (+47) 909 70 661