Norsk Sceneinstruktørforening skiftet navn til Regiforbudet 23. september 2022.

Norsk Sceneinstruktørforening skiftet navn til Regiforbudet 23. september 2022. I flere år har navnet til Norsk Sceneinstruktørforening vært gjenstand for …

Turteatern – Samtal om regi – del 1

Turteatern litt utenfor sentrum i Stockholm inviterer den 2. april til seminar / samtale om instruktørens rolle – om teaterregi. …

Regiprisene 2021 og Æresprisen 2021

Regiprisen 2021 gikk til markante instruktører i norsk teater. Det ble også delt ut en Ærespris i 2021. Regiprisene gikk …

Informasjonsmøte for søkere Statens Kunstnerstipend

Informasjonsmøte for søkere Statens Kunstnerstipend SKS vil ha et digitalt informasjonsmøte på Zoom tirsdag, 28.09.2021 kl 13.00 hvor de gir en …

Ny koronastøtte til frilansregissører

NScF ønsker å støtte frilans sceneinstruktører som sliter økonomisk p.g.a. pandemien og mindre aktivitet i Teater-Norge. Aktiviteten har vært spesielt …

Frilansere og selvstendig næringsdrivende søke om kompensasjon.

Frilansere og selvstendig næringsdrivende kan fra 4. mai søke om kompensasjon for tap av inntekt. Her finner du informasjon og …

Sosialstøtte, dagpenger, NAVs søkeside

Sosialstøtte, dagpenger, NAVs søkeside. Her finner du informasjon basert på den nye kompensasjonsordningen: LINK

Fri kunst 2020

En ukes feiring av kunstnerisk ytringsfrihet 2.-8. mars. Vi inviterer alle aktører i det norske kulturfeltet til å sette fokus …

Nå kan du søke Statens kunstnerstipend 2020

16. okt er det frist for stipendsøknad. Vi oppfordrer våre medlemmer til å søke. For mer informasjon, trykk HER

Redd det blir sovepute – Klassekampen

(…)Ved å strømme teater kan forestillinger nå ut til flere. Men teatersjefer ved regionteatrene frykter at strømmingen vil bli en …