Pressemelding

Regiforbundet varsler plassoppsigelse av 51 medlemmer som arbeider ved institusjonsteatre

Regiforbundet har i dag varslet Spekter om plassoppsigelse av 51 medlemmer ved 18 teatre fra 4. juli 2024. Dette skjer som følge av brudd i nye forsøk på forhandlinger etter at teatrene så langt tilbake som i 2019 sa opp regissørenes tariffavtale («SIK-avtalen»).

Etter fem år med forhandlinger er det avklart at teatrene verken vil videreføre SIK- avtalen uendret eller gi regissørene ny avtale der våre medlemmers rettigheter ivaretas.

Regiforbundet krever å få beholde en tariffavtale for våre medlemmer.

I de fem årene etter teatrenes oppsigelse av SIK-avtalen har teatrene ment at regissørene ikke har rett til å få oppregulert lønn. Vi krever normal tariffregulert lønnsutvikling.

Melding om plassoppsigelse er sendt Riksmekler og vi venter på tilbakemelding om tidspunkt for mekling.

Regiforbundet (tidligere Norsk Sceneinstruktørforening) ble stiftet i 1948 og er en politisk nøytral forening som har til formål å arbeide for medlemmenes interesser – kunstnerisk og økonomisk. Foreningens rundt 200 medlemmer består av norske regissører som arbeider ved profesjonelle teatre og frigrupper i hele Norge. 

For ytterligere informasjon, kontakt Regiforbundets nestleder og pressekontakt Tyra Tønnessen

Mobil: 91 37 21 11

e-post: nestleder@nscf.no