KIRKEN I MØTE MED KUNSTEN – KUNSTEN I MØTE MED KIRKEN

Er det slik at den moderne kunsten søker uro og det flyktige, mens den troende søker ro og det endegyldige? 
Er det slik at den moderne kunsten søker det utfordrende, mens den troende søker det oppbyggelige? 
Er det slik at kunsten før i tiden søkte det oppbyggelige og bekreftende, mens den moderne kunsten søker det flertydige og det utfordrende?

Et samtalekløster oppnevnt av KULT – Senter for kunst, kultur og kirke har i et par år drøftet disse og andre spørsmål knyttet til forholdet mellom kirken og kunsten. I stedet for å besvare spørsmålene, har kløsteret utarbeidet et 30-talls teser om møter mellom kirke og kunst.

I god luthersk ånd vil tesene bli slått opp på en kirkedør og gjort tilgjengelige for allmenheten, dette skjer 6. mars ved Oslo domkirke. 

8. mars 2018 kl. 0900-1200 vil det bli holdt åpen ‘disputas’ over tesene. Kløstermedlemmene Margunn Sandal, prest og forsker, og Tom Remlov, riksteatersjef, vil innlede og la seg utfordre av oppnevnte opponenter fra kunst- og kirkeliv. Opponenter: Professor Notto Thelle, ledende domkirkeprest Elisabeth Thorsen, Musiker og komponist Håkon Berge og performancekunstner Kate Pendry.

Øvrige medlemmer av samtalekløsteret vil delta i disputasen: Svein Aage Christoffersen, Kari Falk, Petter Myhr, Helga Samset, Einar Solbu, Kristin Vold. Det blir god anledning til aktiv deltakelse fra auditoriet.

‘Disputasen’ finner sted på IKO-huset i Collets gate 43 i Oslo, den 8. mars klokken 09.00. Påmelding er ikke nødvending.

Gratis inngang.

·       Event for opphengingen:https://www.facebook.com/events/158271258163701/
·       Event for disputasen:https://www.facebook.com/events/2094334807452041/
Til toppen av siden