Kontoret vil opphøre fysisk i mars 2018 når vi sier opp vår leieavtale med Filmens Hus. Postboksadresse og lagringssted for NScFs kontormateriale kommer senere

Til toppen av siden