Vi feirer arbeidet med å beskytte våre åndsverk! 

Kunstnerorganisasjonene brøt ut i applaus i Stortingets vandrehall etter at omstridt
lovforslag til ny åndsverklov forkastes. Samtidig innfører Stortinget en ny
tvisteløsning for åndsverk.

Les mer her:

https://www.nrk.no/kultur/kunstnerjubel-for-ny-andsverklov-1.14040994
Til toppen av siden