Etter ønske fra Spekter har NScF vært i reforhandinger av SIK-avtalen for første gang siden 1990-tallet. Forhandlingene har pågått et års tid. Johan Osuldsen, Carl Jørgen Kiønig, Eirik Djønne og Bjørn Sæter har forhandlet med Spekter. Partene kunne ikke enes om en ny avtale, og den eksisterende avtalen gjelder derfor som før. 

Til toppen av siden