En ukes feiring av kunstnerisk ytringsfrihet 2.-8. mars. Vi inviterer alle aktører i det norske kulturfeltet til å sette fokus på kunstnerisk ytringsfrihet denne uken, gjennom konserter, debatter, konferanser, oppslag på sosiale medier og nettsider, appeller eller andre typer markeringer og arrangementer. Prosjektet er satt i gang av SafeMUSE, som jobber for å sikre trygge rammer for kunstnere i alle land som er ofre for forfølgelse, trusler, sensur eller andre brudd på sin ytringsfrihet. Utgangspunktet for markeringen er den økede oppmerksomheten som er rundt disse spørsmålene i den norske offentligheten, og samtidig det økte presset som er mot kunstnerisk ytringsfrihet i verden og ikke minst i Europa. (Jf. Freemuse.org)

Foruten å bli med i nettverket av organisasjoner som stiller seg bak initiativet kan dette også innebære at dere publiserer eller arrangerer noe i denne uka som setter fokus på temaet. Vi er opptatte av at temaet løftes frem på deres egne premisser, på den måten som passer best for dere. For eksempel holder det massevis å legge ut en liten tekst om initiativet sammen med Fri Kunst-logoen i deres kanaler, hvis det blir for ressurskrevende å få til noe på en scene på kort varsel.

Det viktigste er at kunstnerisk ytringsfrihet blir markert på en eller annen måte i løpet av uka. Dere kan lese vår instruks for hvordan man kan delta her.

Gi meg gjerne en tilbakemelding om dere ønsker å stille dere bak initiativet, og ønsker å bli ført opp på listen over organisasjoner som har gjort det samme! Hvis dere har andre spørsmål om prosjektet så er det bare å spørre.

Les mer på vår nettside og Facebookarrangementet for prosjektet.

Hannah Elstrøm