Informasjonsmøte for søkere Statens Kunstnerstipend
SKS vil ha et digitalt informasjonsmøte på Zoom tirsdag, 28.09.2021 kl 13.00 hvor de gir en presentasjon av Statens kunstnerstipend og de ordinære stipendordningene som utlyses nå i høst, samt informasjon om søknadsutfylling, valg av kunstnergruppe og vedlegg til søknaden.