Norsk Sceneinstruktørforening skiftet navn til Regiforbudet 23. september 2022.

I flere år har navnet til Norsk Sceneinstruktørforening vært gjenstand for diskusjon internt og på årsmøter, fordi navnet oppfatte som misvisende. Regi er vårt fag, og regissør er navnet på den som utfører faget uansett kjønn. Det sittende styret har, som tidligere styrer, stilt spørsmål om hvorvidt navnet er både innholdsmessig og faglig dekkende, og om det peker på en moderne og tidsriktig måte å skape teater på.

Om ordet scene

Teater spilles ikke bare på etablerte arenaer man definerer som tradisjonelle scener, men også på andre tilrettelagte arenaer. Man ser dette særlig i det frie feltet. Halvparten av våre medlemmer arbeider for eksempel innenfor Den kulturelle skolesekken (Dks), som sjelden benytter tradisjonelle scener som arena for visning av våre verk.

Om ordet instruktør

En annen og vel så viktig grunn er som før nevnt å finne i at ordet instruktør brukes som yrkestittel for faggrupper i mange andre yrker enn vårt. Ordet instruktør er derfor ikke lenger adekvat som yrkestittel. Snarere svekker den den kunstneriske tyngden som må ligge i vår yrkestittel.

Om ordet forening

Ordet forening er heller ikke et ord som passer til et fagforbund som skal forsvare våre medlemmers interesse i en hver fagpolitisk sammenheng. Ordet forbund har altså mye mer tyngde enn ordet forening. Selvsagt er det organisasjonens daglige virke som gir den tyngde, men alt må stå i relasjon til alt. Vi ønsker å fjerne både fordommer og mulige begrensninger med navneendringen. Vi mener den peker på det arbeidet både tidligere styrer og det sittende styret har valgt å gjennomføre som ledd i en spissing av profil, og ikke minst i politisk arbeid i årene som kommer.

Domene og e post

Vi vil etterhvert endre domenenavn og e post i løpet av 2023. I overgangsfasen vil vi fortsatt benytte de gamle adressene til både domene og e poster.

Regiforbundets formålsparagraf er uendret og lyder:

Regiforbundet er et teaterfaglig forbund og en interesseorganisasjon for regissører.

Som fagforbund skal Regiforbundet ivareta regissørenes interesser overfor arbeidsgivere som norske institusjonsteatre og ulike typer offentlig støttede eller private produsenter.

Som partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon ivaretar Regiforbundet regissørenes kunstneriske, økonomiske og rettslige interesser overfor både norske og utenlandske organisasjoner samt lovgivende og utøvende myndigheter.