NScF ønsker å støtte frilans sceneinstruktører som sliter økonomisk p.g.a. pandemien og mindre aktivitet i Teater-Norge. Aktiviteten har vært spesielt lav innen det frie feltet, DKS, spel, sommerteater og resten av privatteaterfeltet.

Støtten gis kun til produksjoner og forprosjekt utenfor institusjonsteatrene. Støtten gis ikke til produksjoner med kontrakter som er inngått med mal fra NTO/SIK-avtalen.
Støtten skal øremerkes lønn/honorar til instruktøren.

NScF oppfordrer sine medlemmer til å søke. Se: LINK

Foto: Tovita Razzi