Regiprisen 2021 gikk til markante instruktører i norsk teater. Det ble også delt ut en Ærespris i 2021. Regiprisene gikk til: Lene Therese Teigen, Eline Arbo, Yngve Sundvor, Pia Maria Roll. Æreprisen gikk til Runar Borge.

regiprisen