Tariffkonflikten om «SIK-avtalen» til Riksmekler

Etter at Regiforbundet varslet «plassoppsigelse» for 51 medlemmer som arbeider ved institusjonsteatrene, har Riksmekler nå «nedlagt forbud mot arbeidskamp» inntil mekling er gjennomført. Det betyr at det ikke kan bli streik før etter at det er gjort forsøk på å mekle mellom partene, og dette eventuelt ikke fører fram.

Alle prøver og forberedelser for våre berørte medlemmer fortsetter derfor videre enn så lenge.

Vi har enda ikke fått dato for meklingen, men regner med at det blir i august eller september.