Turteatern litt utenfor sentrum i Stockholm inviterer den 2. april til seminar / samtale om instruktørens rolle – om teaterregi. Målet er å undersøke instruktørens rolle sett utenfra, men også fra instruktørens perspektiv. En rekke instruktører er invitert til å snakke om deres forhold til regibegrepet, om deres problemer og potensialer i rollen som scenekunstner. Følg linken for å lese mer.

http://turteatern.se/repertoar/forum-t-samtal-om-regi-del-1/