DET ÅRLIGE OPPHAVSRETTSKURSET 19.–20. APRIL
JUS melder om meget god oppslutning, men det er fremdeles mulig å melde seg på via denne lenken:
Foreningens medlemmer får redusert pris ved å merke kommentarfeltet i påmeldingsskjemaet med "Medlem Opphavsrettsforeningen"
Programmet kan lastes ned i utskriftsvennlig versjon fraOpphavsrettsforeningens nettsted.
Invitasjon til lanseringsarrangement 21. mars 2018
Tidsskriftet Fanfare inviterer til lanserering av «Den alternative kulturmeldingen» på Kunstnernes Hus onsdag 21. mars kl. 17.00. 


«Den alternative kulturmeldingen» er den ellevte utgaven av tidsskriftet Fanfare.

Utgaven er et forsøk på å snakke om kulturpolitikk på kulturens premisser: Gjennom å fortelle historier. Som viser fram de merkelige, uforståelige og tidvis urettferdige utfordringene man kan møte på som kunstner og kulturarbeider i dag. Som viser hvorfor det er bra å være inkluderende og åpne, for å bringe nye uttrykk, nye stemmer og nye miljøer til orde.

«For kunsten vil bli uutholdelig, ja uvesentlig, om vi bare skal høre hva de har å si, de som aldri har vært sulten, som aldri har bodd trangt, som ikke vet hva det er å virkelig ønske seg noe, som ikke har opplevd å føle seg annerledes og utenfor, som ikke vet hva det vil si å ikke ha penger til neste måneds husleie, til studielånet, til barnehagen, til tannlegen, som aldri har blitt tvunget til å se politikk i hverdagen, eller som aldri har kjempet med en overfylt svart søppelsekk på vei over Grønland», som billedkunstner Lotte Konow Lund skriver i denne utgaven av tidsskriftet.


Vi har sagt opp kontoret på Filmens hus. Ny postadresse til foreningen er:

Norsk Sceneinstruktørforening
Postboks 4649 Sofienberg
0506 Oslo

Kontoret vil opphøre fysisk i mars 2018 når vi sier opp vår leieavtale med Filmens Hus. Postboksadresse og lagringssted for NScFs kontormateriale kommer senere

KIRKEN I MØTE MED KUNSTEN – KUNSTEN I MØTE MED KIRKEN

Er det slik at den moderne kunsten søker uro og det flyktige, mens den troende søker ro og det endegyldige? 
Er det slik at den moderne kunsten søker det utfordrende, mens den troende søker det oppbyggelige? 
Er det slik at kunsten før i tiden søkte det oppbyggelige og bekreftende, mens den moderne kunsten søker det flertydige og det utfordrende?

Et samtalekløster oppnevnt av KULT – Senter for kunst, kultur og kirke har i et par år drøftet disse og andre spørsmål knyttet til forholdet mellom kirken og kunsten. I stedet for å besvare spørsmålene, har kløsteret utarbeidet et 30-talls teser om møter mellom kirke og kunst.

I god luthersk ånd vil tesene bli slått opp på en kirkedør og gjort tilgjengelige for allmenheten, dette skjer 6. mars ved Oslo domkirke. 

8. mars 2018 kl. 0900-1200 vil det bli holdt åpen ‘disputas’ over tesene. Kløstermedlemmene Margunn Sandal, prest og forsker, og Tom Remlov, riksteatersjef, vil innlede og la seg utfordre av oppnevnte opponenter fra kunst- og kirkeliv. Opponenter: Professor Notto Thelle, ledende domkirkeprest Elisabeth Thorsen, Musiker og komponist Håkon Berge og performancekunstner Kate Pendry.

Øvrige medlemmer av samtalekløsteret vil delta i disputasen: Svein Aage Christoffersen, Kari Falk, Petter Myhr, Helga Samset, Einar Solbu, Kristin Vold. Det blir god anledning til aktiv deltakelse fra auditoriet.

‘Disputasen’ finner sted på IKO-huset i Collets gate 43 i Oslo, den 8. mars klokken 09.00. Påmelding er ikke nødvending.

Gratis inngang.

·       Event for opphengingen:https://www.facebook.com/events/158271258163701/
·       Event for disputasen:https://www.facebook.com/events/2094334807452041/

Informasjon vedrørende tvist om fastsettelse av honorar ved engasjement på Scene 3 på Det Norske Teatret

Det har oppstått en tvist mellom NScF og Det Norske Teatret om hvordan honorar ved engasjement på Scene 3 på Det Norske Teatret skal fastsettes.

Tvisten gjelder forståelsen av § 3.4 i Overenskomst mellom NTO og Norsk Sceneinstruktørforening og Norske Scenografer, og om det kan foretas avkorting – eventuelt på hvilket grunnlag – ved såkalte «mindre og enklere oppsetninger» uavhengig av om prøvetiden er kortere.

Vi er også uenige om DNT i slike tilfeller ensidig kan fastsette nivået på et avkortet honorar, eller om partene må forhandle og bli enige om dette.
Vi vil komme tilbake med nærmere informasjon så snart det foreligger en avklaring i denne saken.

Inntil denne tvisten er avklart vil NScF bistå alle medlemmer som ønsker råd og veiledning i forbindelse med mulige engasjement på Scene 3.

Johan Osuldsen
Leder
Norsk Sceneinstruktørforening

Grenland Friteater inviterer til konferanse om lokalisering av fri scenekunst.

Scenekunstlandskapet er i rask endring. Men følger scenekunstpolitikken med? Hvordan ser vi for oss en framtidig støtteordning for kompanier som har holdt på over lang tid? Bør kompaniene få en geografisk forankring? Bør vi stille krav til at de bidrar til utviklingen av scenekunstfeltet? Til å skape flere møtepunkter, både med publikum og med det faglige miljøet?

Flere av våre viktigste nasjonale kompanier – som Jo Strømgren kompani og Verdensteatret – skal etter det gjeldende regelverket nærmest straks fases ut av basisfinansieringen og de offentlige støtteordningene. Hva skal skje med dem? Basisfinansieringsordningen er dessuten akkurat nå under utredning av Telemarksforskning.

Noen kompanier, som Teater Nor i Stamsund, Samovarteatret i Kirkenes, Sandsund/Lie i Dale i Sunnfjord, Studium Actoris i Fredrikstad og Grenland Friteater i Porsgrunn har bitt seg fast utenfor de store byene og ofte helt på tvers av de vanlige støtteordningene. Noen fellestrekk ved alle disse kompaniene er at de også driver en festival og har en sterk internasjonal orientering sammen med en lokal forankring og et lokalt publikum. Kan erfaringene herfra være med i arbeidet med nye modeller for publikumsarbeid og lokalisering av fri scenekunst?

Presentasjoner ved:
Bente S. Andersen, Samovarteatret
Miriam Prestøy Lie, Teaterfestivalen i Fjaler
Torbjørn Gabrielsen, Stamsund Internasjonale teaterfestival
Kjell Moberg, NIE
Tove Bratten, Danse- og Teatersentrum

Politikerpanel:
Trine Skei Grande (Venstre), Geir Jørgen Bekkevold (Kristelig Folkeparti) og Åslaug Sem-Jacobsen (Senterpartiet).

Følg ellers med på andre spennende arrangementer på Vinterscenen – GFs nye festivalhelg i Porsgrunn. Hele programmet finner du her: http://grenlandfriteater.com/vinterscenen/

Møteleder:
Tor Arne Ursin, Grenland Friteater.

Kontaktperson: Tor Arne Ursin, Grenland Friteater, 90085696, tau(a)grenlandfriteater.com
Konferansen er støttet av Norsk Kulturråd

Til toppen av siden