Teater Innlandet melder at de søker ny teatersjef:

Teatersjef i åremål på 5 år fra 1.1.2020

Teater Innlandet søker en motivert og engasjerende teatersjef med en tydelig kunstnerisk visjon, som kan lede og videreutvikle teatret.

Teater Innlandet er regionteatret for Hedmark og Oppland, med produksjonslokaler i Hamar kulturhus. Teatret eies av Hedmark og Oppland fylkeskommuner, og er Innlandets største kunstinstitusjon. Teatret produserer og programmerer teater og dans, turnerer i begge fylker og har et budsjett på om lag 45 millioner kroner. Teater Innlandet har i dag en stab på ca. 30 faste medarbeidere.

Vår nye teatersjef har relevant erfaring fra å lede og utvikle kunstnerisk virksomhet, og er i tillegg en dynamisk leder som er strukturert, har gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner. Han/hun må ha teaterfaglig kompetanse og erfaring fra kunst- og kulturproduksjon. Teatersjefen samarbeider tett med direktøren og rapporterer til styret.

Vi søker en teatersjef som er opptatt av å tilby et mangfoldig teatertilbud av høy kunstnerisk kvalitet for alle målgrupper innenfor de rammene og ressursene teatret rår over. Teatersjefen må ha kulturpolitisk forståelse og evne til å bygge nettverk.

Arbeidssted er Hamar, og virkeområdet er Oppland og Hedmark. Søker må ha førerkort klasse B.

Tiltredelse for overlapping og planlegging fra 1.1.2019 etter avtale.

Arbeidstaker omfattes av teatrets forsikrings- og pensjonsordninger. Tariffavtalen som NTO/Spekter har inngått på vegne av Teater Innlandet regulerer arbeidsforholdet. Lønn etter avtale. Søknad og CV sendes Teater Innlandet ved direktør Hege Strand, hege(a)teaterinnlandet.no innen 22.2.2018.

For nærmere opplysninger kontakt direktør Hege Strand tlf. 928 16 505 eller styreleder Randi Eek Thorsen tlf. 905 07 478.

Søkere gjøres oppmerksomme på at iht. offentlighetsloven § 25 kan opplysninger om dem bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Unntak fra dette kan søkes om.

God stemning på NScF sitt julebord på Theatercafeen 26.november, med 32 medlemmer tilstede. Leder Johan Osuldsen ga tilstedeværende en gjennomgang av NScFs arbeid i året som har gått og Carl Jørgen Kiønig delte ut fire stipender fra regifondet til Katinka Rydin Berge, Steinar Berthelsen, Hilde Andersen og Øyvind Osmo Eriksen. NScF gratulerer stipendmottakerne.

Nils Nordberg ble også hyllet for H. M. Kongens fortjenestemedalje, som han fikk høytidelig overrekt 22. November. Som instruktør for Radioteatret har Nils Nordberg bidratt sterkt til å videreutvikle hørespillets muligheter og egenart, særlig innen krim, til glede og inspirasjon for mange dramatikere.

Les mer her:
http://dramatiker.no/kongens-fortjenestemedalje-til-nils-nordberg/

Vi satser på Theatercafeen også for julebordet i 2018.

NScF er 70 år i år og vi vil markere oss via Heddadagene. Metoo-saken vil være sentral. NScF vil sammen med Heddadagene invitere andre forbund og bidragsytere til samtaler, salong og debatt, og ønsker at dette vil munne ut i videre arbeid med å bedre arbeidskulturen iht. seksuell trakassering.

Metoo-saken ble igangsatt av de modige kvinnelige skuespillerne og har bredt seg ut til alle deler av norsk nærings- og organisasjonsliv. Saken er viktig og opptar oss i NScF. Leder har hatt jevnlig kontakt med NTO, Produsentforeningen og våre søsterorganisasjoner innen scenekunst. Vi jobber med metoo-saken på flere felter, og sammen med mange andre kunstorganisasjoner vil NScF delta i en FAFO-undersøkelse ang seksuell trakassering i film/TV/teater. Undersøkelsen vil iverksettes ganske raskt og NScF kommer tilbake til medlemmene ang deres ønskede deltakelse.

OBS! Påmeldingsfristen utvides. Det går fremdeles an å melde seg på.

Norsk Skuespillersenter, Norsk Skuespillerforbund, Norsk Teater- og Orkesterforening og Riksteatret ønsker teater- og filmbransjen hjertelig velkommen til Årlig Audition – for både nyutdannede og etablerte skuespillere, integrert i ett og samme arrangement.

Denne dagen gir deg muligheten til å orientere deg om nye så vel som mer etablerte skuespillere. I tillegg får du treffe kolleger og andre bransjefolk. Det serveres lunsj.

Årlig audition gir unge og etablerte skuespillere en mulighet til å presentere seg for mange potensielle arbeidsgivere på én gang: Alle landets teatersjefer, instruktører, dramaturger, film- og TV-produsenter, castingbyråer og andre som arbeider profesjonelt med skuespillere inviteres.

Om Årlig audition

Tidspunkt:
Kl 11.00 – 16.30 (registrering fra kl 10.30)

Skuespillernes deltakelseskriterier:

 • Kategori 1: Nyutdannede skuespillere.
  • Maks 3 år siden endt utdanning. Krav for deltakelse er treårig, praktisk skuespillerutdannelse på høyskolenivå, primært fra skole utenfor Norge.
  • Det vil også være mulig for skuespillere uteksaminert fra godkjente skuespillerutdanninger i Norge å søke om deltakelse.
 • Kategori 2: Etablerte skuespillere.
  • Minst 4 års profesjonell erfaring som skuespiller etter endt Bachelor-utdanning.
  • Har man ikke en bachelorgrad i skuespill er kravet 7 års profesjonell erfaring som skuespiller. Man må i denne tiden ha vært jevnt over aktiv som skuespiller.

Hva skjer:
Individuell del: Hver deltaker får 4 minutter til rådighet.

 • Alle skal fremføre en tekst som sendes ut ved opptak til Årlig audition. De kan bruke hele tiden på denne, eventuelt også gjøre en annen tekst i tillegg.
 • Alle står fritt til å velge hvilken type tekst de vil fremføre som tekst nr. 2 (monolog, dikt, sang, etc). Alle tekster må fremføres på norsk, mens sanger kan være på et valgfritt språk.

Felles del:

 • Improoppgave: Alle deltakere får også en kort improvisasjonsoppgave som skal utføres to og to og under veiledning fra instruktør.

Uttak:

Erfaringsmessig er det flere søkere enn plasser. Uttaket vil foretas av en komité bestående av representanter fra Norsk Skuespillersenter, Norsk Skuespillerforbund og Norsk Teaterlederforum / Norsk Teater- og Orkesterforening. Søkere med godkjent skuespillerutdanning som ikke tidligere har deltatt, vil prioriteres.

Vil du være publikum?
Årlig audition er kun åpent for et bransjepublikum. Vi inviterer teatersjefer, regissører, castere, produsenter, filmregissører, dramaturger og skuespillere som selv regisserer og produserer til et spennende og variert arrangement!

Endelig en dokumentar om en sceneinstruktør.. “Det umuliges kunst”, Elsa Kvammes dokumentarfilm om Eugenio Barba, vises på Gimle kino som matiné lørdag 4.11.kl 13.30. Dette er en historisk begivenhet, hvor Eugenio Barba (81) ser filmen om sitt teaterliv på Gimle kino hvor det hele begynte, da han så Wajdas “Aske og Diamanter” der og bestemte for å dra til Polen. Etter visningen blir det en prat ledet av Kalle Løchen.
Det er Den Store Kinodagen, så billetter kan bestilles for halv pris via denne lenken, hvor det også er mer info.

Norsk Sceneinstruktørforening sitt julebord er i år på Theatercaféen søndag 26.nov: 19.00-23.00, i Chambre Separee — eget rom innerst i «Bunnefjorden».
Påmelding innen 17. nov. Last ned invitasjonen her. Vi ønsker våre medlemmer hjertelig velkommen!

BLI MED KUNSTNERNE i KUNSTNEROPPROPET!

Det vil bli en markering foran Stortinget torsdag 26. oktober, klokka 15.00, hvor alle er invitert og velkomne til å vise at de ønsker å styrke kunstnerøkonomien for dagens og fremtidens kunstnere. Vi markerer med «Skrik»-masker etter Edvard Munchs maleri og politikere er invitert til å holde appeller. Det vil også holdes markeringer over hele landet så følg med der du bor.

Sosiale medier:
Du kan bli med gjennom å poste #kunstneroppropet og endre profilbilde til «Skrik» på Facebook – følg denne linken: http://fboverlays.com/pages/kunstneroppropet

Til den litt mer kreative tilbyr vi:
Klipp ut og fargelegg en Skrik-maske, ta bilde/video og post under #kunstneroppropet på sosiale medier. For å laste ned masken, følg denne linken: http://www.kunstnernettverket.no/pdf/kunstneroppropet_maske.pdf

For de som ønsker ennå en ekstra utfordring:
Mens du har på masken: spill, dans, les, mal, tegn, oversett, skriv, fotografer, fremfør, komponer, illustrer, film, animer, dikt, form – på alle måter vis at kunst betyr noe for deg. Del på sosiale medier med #kunstneroppropet.

Facebookevent: http://bit.ly/2yEB1Le

Bakgrunnen for oppropet:

Kort tid etter at kulturministeren og utenriksministeren holdt festtaler og solte seg i glansen av norske kunstnere som har utmerket seg internasjonalt – fulgte de opp med å nærmest tømme statsbudsjettet for finansieringsmidler til kunstnernes internasjonalisering.

Regjeringen har snakket i fire år om en frihetsreform, om maktspredning og vært opptatt av at kunstnerne skal tjene mer i sin næring. Stikk i strid med deres egen politikk kuttes igjen finansieringen kunstnerne har for å møte et publikum utenlands og utvide sitt marked.

En utredning av kunstnerøkonomien – gjort på bestilling av Solberg-regjeringen – viste at de kunstneriske inntektene gikk ned 15 % mens inntektene til resten av befolkningen økte med 23 % mellom 2006 og 2013. For et allerede lavt inntektsnivå er utviklingen kritisk for kunstnerne.

Skal det skapes kunst i Norge, må kunstnerøkonomien prioriteres. Skal vi få et mangfold av kunstuttrykk, må vi ha en bredde – det gjelder for kunsten såvel som i idretten. Kunstnere i Norge tar nå en uforholdsmessig stor økonomisk risiko ved å satse innen sitt felt. Ønsker vi virkelig at det å skape eller utøve kunst skal forbeholdes de med en privilegert bakgrunn?

Vi vet ikke hvem som på sikt går inn i kunsthistorien. Selv kunstnere som har skapt noen av våre mest folkekjære nasjonalskatter, trengte tid til å modnes før de fikk sin plass i kulturarven. For eksempel var det avgjørende for Edvard Munch at han fikk både arbeids- og reisestipend, slik at han kunne arbeide og gjøre dette kjent internasjonalt.

Kunstnerstipendene gir frihet til å skape kunst som ikke må følge kortsiktige markedsinteresser. Regjeringen har nå hatt to statsbudsjett på seg til å følge opp en treårig lønnsreform for stipendene, men har valgt å ignorere innspillene fra et samlet kunstfelt. Reformen skal kompensere for en realnedgang i inntekt gjennom flere tiår og vil løfte stipendene opp til 50 prosent av en gjennomsnittlig heltidsinntekt.

Regjeringen svekker kunstnerøkonomien ytterligere ved å avspise Kulturfondet i Norsk kulturråd med knapt en prisjustering. I fjor var bevilgningen fryst, så i realiteten går det nå mindre penger til den frie delen av kulturlivet.

Da Munch fikk stille ut verket ”Syk pike” på Høstutstillingen 1886, var det fordi kunsten ble vurdert av en kunstneroppnevnt jury. Fagfellevurdering – kunstnernes rett til å vurdere andre kunstnere – har vi praktisert med i alle år siden. Nå vil regjeringen frata kunstnerne retten til selv å oppnevne de som skal vurdere søknadene til kunstnerstipend. I dag er det kunstner-organisasjonenes 29 000 medlemmer som gjennom demokratiske valg velger egne stipendkomiteer. Nå vil regjeringen overføre denne makten til et utvalg på fem personer. Dette er maktkonsentrasjon og ikke maktspredning!

Det holder ikke at det ble skapt kunst i Norge for hundre år siden. Kunstnerne krever bedre rammebetingelser som gjør det mulig å skape nye verk og utøve kunst, nå og i framtida.

Støtt opp om kunstnernes fire krav for en bedre kunstnerøkonomi:

1. Fullføre treårig lønnsreform for kunstnerstipendene
2. Oppnevningsretten til stipendkomiteene skal ligge hos kunstnerne selv
3. Generell styrking av Norsk Kulturfond
4. Tilbakeføring av kutt til internasjonalt kulturfremme

Bak oppropet står Kunstnernettverket, som består av:
Norske Billedkunstnere
Norske Kunsthåndverkere
Forbundet Frie Fotografer
Grafill
Den norske Forfatterforening
Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere
Dramatikerforbundet
Norsk Oversetterforening
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
MFO, Musikernes fellesorganisasjon
Artistorganisasjonen GramArt
Norsk Komponistforening
NOPA – Norsk forening for komponister og tekstforfattere
Norsk Skuespillerforbund
Norsk Sceneinstruktørforening
Norske Scenografer
Norske Dansekunstnere
Norsk Filmforbund
Norske Filmregissører
NAViO – Norsk audiovisuell oversetterforening

For henvendelser eller kampanjemateriell, ta gjerne kontakt med:
Hilde Tørdal 90 66 10 74
Styreleder i Norske Billedkunstnere og medlem av AU i Kunstnernettverket
Anders Hovind 23 06 83 10 eller 970 02 768
Nestleder i MFO og leder av AU i Kunstnernettverket

Til toppen av siden