Protokoll 2017

Lønnsoppgjøret for 2017 mellom Spekter / NTO og Norsk Sceneinstruktørforening er ferdigforhandlet, og det gis et generelt tillegg på 2,4 % med virkning fra 1.4.2017.

NRK melder at Stortinget avviser den omstridte paragraf 71 i åndsverksloven. Les mer her.

Klassekampen publiserte lørdag 6. mai en artikkel om kunstnerorganisasjonenes svar på regjeringens forslag til ny åndsverkslov.

"Regjeringens forslag til ny åndsverklov kan gi arbeidsgivere større kontroll over kunstneres verker. – Det undergraver kunstneres muligheter til å tjene penger, mener Jørgen Karlstrøm i Norsk Komponistforening."

Du kan lese saken her.

 

Vi har nettopp gjennomgått dommen fra Arbeidsretten og er svært fornøyd med at vi har fått medhold på alle punkter, og at vi også er tilkjent saksomkostningene.

Dommen innebærer at vår Fjernsynsavtale fremdeles gjelder og at NRK har opptrådt tariffstridig og ulovlig ved ikke å forholde seg til denne tariffavtalen.

Vi i NScF er nå opptatt av å legge denne tvisten med NRK bak oss, og ser frem til en konstruktiv dialog med NRK om innholdet i en ny tariffavtale.

For våre medlemmer betyr det at den gamle Fjernsynsavtalen fortsatt gjelder og skal følges inntil en ny avtale foreligger.

- Johan Osuldsen, leder NScF

1. april er det søknadsfrist ved Det skandinaviske kunstnerhuset i Roma. Circolo Scandinavo tilbyr residensopphold til nordiske kunstnere fra alle kunstfelt. Les mer her.

Klassekampen skrev torsdag 16. mars om konflikten mellom filmforbundene og NRK. Du kan lese saken her.

NScF har stevnet NRK for Arbeidsretten og partene møtes 21. og 22. mars. Store deler av TV-dramafeltet oppfordrer nå sine medlemmer til ikke å jobbe for NRK. Dette gjelder Norsk Filmforbund, Norske Filmregissører, Norske Filmklippere, Foreningen Norske Filmfotografer og Norsk Filmlydforening. Det hele oppleves som en massiv protest mot NRKs måte å forvalte rettighetene til skaperne av TV-drama på-

- Johan Osuldsen, leder NScF

FFUK deler en gang i året ut et reise- og etterutdanningsstipend til profesjonelle utøvende kunstnere som er bosatt og hovedsakelig har sitt virke i Norge. Les mer på FFUK sine hjemmesider.

Til toppen av siden