Vi har nettopp gjennomgått dommen fra Arbeidsretten og er svært fornøyd med at vi har fått medhold på alle punkter, og at vi også er tilkjent saksomkostningene.

Dommen innebærer at vår Fjernsynsavtale fremdeles gjelder og at NRK har opptrådt tariffstridig og ulovlig ved ikke å forholde seg til denne tariffavtalen.

Vi i NScF er nå opptatt av å legge denne tvisten med NRK bak oss, og ser frem til en konstruktiv dialog med NRK om innholdet i en ny tariffavtale.

For våre medlemmer betyr det at den gamle Fjernsynsavtalen fortsatt gjelder og skal følges inntil en ny avtale foreligger.

- Johan Osuldsen, leder NScF

1. april er det søknadsfrist ved Det skandinaviske kunstnerhuset i Roma. Circolo Scandinavo tilbyr residensopphold til nordiske kunstnere fra alle kunstfelt. Les mer her.

Klassekampen skrev torsdag 16. mars om konflikten mellom filmforbundene og NRK. Du kan lese saken her.

NScF har stevnet NRK for Arbeidsretten og partene møtes 21. og 22. mars. Store deler av TV-dramafeltet oppfordrer nå sine medlemmer til ikke å jobbe for NRK. Dette gjelder Norsk Filmforbund, Norske Filmregissører, Norske Filmklippere, Foreningen Norske Filmfotografer og Norsk Filmlydforening. Det hele oppleves som en massiv protest mot NRKs måte å forvalte rettighetene til skaperne av TV-drama på-

- Johan Osuldsen, leder NScF

FFUK deler en gang i året ut et reise- og etterutdanningsstipend til profesjonelle utøvende kunstnere som er bosatt og hovedsakelig har sitt virke i Norge. Les mer på FFUK sine hjemmesider.

Klassekampen publiserte 30. desember 2016 en artikkel om konflikten mellom NRK og NScF. Klikk på linken for å lese saken på nett. Samme dag ble det også publisert en kronikk fra Johan Osuldsen, leder i NScF, som omhandler regissørenes krav om eierskap til egne rettigheter. (Se egen sak.)

 

 

Leder i NScF, Johan Osuldsen, har skrevet kronikk i Klassekampen om opphavsrett og konflikten med NRK. Du kan se faksimile av saken her:

Faksimile_av_kronikk_i_Klassekampen_del_1.pdf

Faksimile_av_kronikk_i_Klassekampen_del_2.pdf

Klassekampen har også skrevet artikkel om saken, se egen nyhetssak.

Årets forandlinger mellom NScF og NTO er konkludert, og tariffen er justert opp med 2,4 % med tilbakevirkende kraft fra 1. april 2016. Det betyr at våre medlemmer som har inngått kontrakt etter 1. april har krav på påslag i lønn på 2,45.

Protokoll_ny_tariff_2016.pdf

Til toppen av siden