Kunstnernettverket, hvor NScF er aktiv deltaker, har sammen med flere andre organisasjoner utformet retningslinjer for å bekjempe seksuell trakassering i film-, TV-, spill- og scenekunstbransjen.  Retningslinjene består av elleve punkter, og NScF og alle som har jobbet med prosjektet, har hatt grundig kontakt siden starten av 2018 for å få alt på plass. 

Trykk her for å laste ned rettningslinjer

Etter ønske fra Spekter reforhandles SIK-avtalen for første gang siden 1990-tallet. Johan Osuldsen, Carl Jørgen Kiønig, Eirik Djønne og Bjørn Sæter forhandler for NScF i samarbeid med scenografene og kostymedesignerne, som også har med seg MFO, siden de er medlem der.

Husk å betale inn 1 % av næringsinntekt når du har fått oppgjør fra din produsent. Dette gjøres enkelt på https://www.nscf.no/betaling

Norske Sceneinstruktørforenings julebord er i år på Theatercafeen, i stedets Chambre Separee — eget rom innerst i «Bunnefjorden».
Tre retters meny kr 590. Juletallerken, pinnekjøtt, lutefisk, vegetar.

Påmelding deg på herhttps://www.nscf.no/betaling innen 11 oktober 2018. Merk med ditt navn! Velkommen!

Last ned invitasjonen her

Vi minner om årsmøtet mandag 24. september 2018 kl. 19.00 på Litteraturhuset, 2 etg møterom Kverneland, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo.

Årsmøtet er NScFs øverste organ og styret oppfordrer så mange som mulig av medlemmene til å møte opp. De som av ulike årsaker ikke kan møte, bes om å gi fullmakt til et annet medlem.

Årsmøtet varer som regel ikke mer enn et par timer og er en fin anledning til å treffe hyggelige kolleger. Velkommen!

Vennlig hilsen

Johan Osuldsen

Leder, NScF

Norsk Sceneinstruktørforening (NScF) feirer 70 år i 2018 og ønsker å bruke anledningen til å se nærmere på to viktige saker for bransjen og vår yrkesgruppe. Vi arrangerer derfor to paneldebatter i Bikuben under årets Heddadager.

stilleforopptakheadshots

#metoo - hvor står teatrene nå?

Mye har skjedd etter at metoo-saken preget nyhetsbildet høsten 2017. Norsk Sceneinstruktørforening (NScF) feirer 70 år og ønsker å bruke anledningen til å se nærmere på hva som har blitt gjort av konkrete tiltak for å bekjempe seksuell trakassering i norsk teater.

Arrangementet blir en panelsamtale som kommer til å diskutere blant annet hva som har blitt gjort av konkrete tiltak, hva som er endret i kontrakter, informasjon etc. for teaterarbeidere, og om teatrene bør ha folk utenfor huset til å ta seg av eventuelle anmeldelser som kommer inn? 

Med Hedvig Montgomery (psykolog), Julie Støp Husby (skuespiller, blant dem som jobbet med #stilleforopptak), Maria Mediaas (Daglig leder i Talent Norge, tidligere sjefsprodusent ved Nationaltheatret). Samtalen ledes av Johan Osuldsen (instruktør, leder i NScF). Flere paneldeltakere annonseres senere.

Arrangeres av: Norsk Sceneinstruktørforening

Passer for: Teaterledere, skuespillere, instruktører, og andre som er interessert i arbeidsmiljøet. 

Åpent arrangement.

NB! Tidspunktet er endret til klokken 12.00!

12. juni, kl. 12.00 i Bikuben (Det Norske Teatret).

Sal

Trenger vi en regiutdannelse?

Norske institusjonsteatre bruker stadig oftere instruktører uten regiutdannelse. Norsk Sceneinstruktørforening (NScF) feirer 70 år og ønsker å bruke anledningen til å se nærmere på hva teatrene, akademia, anmeldere og norske regissører mener om denne tendensen. Er det pga. pengemangel, vennetjenester eller liten respekt for regifaget? Trenger vi i det hele tatt en regiutdannelse i Norge?

Med Runar Hodne (instruktør, Kunsthøyskolen i Oslo), Marit Moum Aune (instruktør), Kjersti Horn (instruktør), og Mona Levin (teaterkritiker). Samtalen ledes av Johan Osuldsen (instruktør, leder i NScF).

Arrangeres av: Norsk Sceneinstruktørforening

Passer for: Teaterledere, instruktører og andre som er interessert i regi og kunstnerisk ledelse. 

Åpent arrangement.

NB! Tidspunktet er endret til kl. 12.00!

13. juni, kl. 12.00 Bikuben - Det Norske Teatret

Velkommen til F©Rs nye registreringsportal - fordeling av vederlag visningsåret 2016

F©R skal dele ut opphavsrettslige vederlag for produksjoner vist på TV og strømmeplattformer i visningsåret 2016, og i den forbindelse lanserer vi F©Rs nye registreringsportal.

F©Rs nye portal er utviklet først og fremst for å imøtekomme EUs nye og strengere krav til personvernsikkerhet (GDPR).

Husk at du mest sannsynlig allerede har en brukerprofil

Brukernavnet ditt er eposten din du allerede har registrert hos oss, og du må bestille passord ved første gangs innlogging. Dette gjelder alle som tidligere har registrert seg og mottatt vederlag fra F©R, hvor vi har overført dine tidligere registrerte produksjoner og informasjon til den nye portalen. Vi ber derfor om at du unngår å opprette en ny brukerprofil om du allerede har en. Husk å etterse at alle person- og kontoopplysninger er på plass i den nye applikasjonen.

Frist for registrering av produksjoner og opplasting av signerte arbeidskontrakter utløper ved midnatt tirsdag 29. mai.
 

Log in og les mer her: https://for.filmforbundet.no/

Husk at det er rettigheter i behold du får vederlag for

  • Fra og med visningsåret 2016 betaler F©R som hovedregel kun ut opphavsrettslige vederlag til de som laster opp signerte arbeidskontrakter med opphavsrettigheter i behold
  • Eksempler som sikrer vederlag finner du her: Rettighetsklausuler
  • Dette betyr i praksis at om du har overdratt alle rettigheter til produsent, kringkaster eller annen rettighetserverver i din arbeidskontrakt, har du som hovedregel ikke rett til vederlag, med unntak av privatkopieringsvederlag, som fordeles til alle.
  • Sikre dine rettigheter og vederlag for fremtiden, og signer forvaltningskontrakt med F©R her: Signer forvaltningskontrakt F©R
  • Det er ikke krav for opplasting av signerte kontrakter for eldre produksjoner (med premiere tidligere enn 2016)
  • F©R fordeler vederlag på bakgrunn av F©Rs direkteavtaler med produsenter, kringkastere og strømmetjenester, og gjennom NFF og NFR`s fullmakter med Norwaco. Les mer her: F©Rs rettighetsforvaltning

 


Kalkulering og utbetaling av vederlagene

Vi har denne våren arbeidet med en digitalisering av vederlagskalkulatoren vår og setter derfor av et tidsrom etter registreringsfrist for å kvalitetssikre denne. Hold derfor registreringsfristen 29. mai slik at vi har alt av aktuell data på plass denne dagen og umiddelbart kan starte kalkuleringsarbeidet. Vederlagene vil utbetales før 1. juli 2018.

Vederlagene kalkuleres på bakgrunn av den til enhver tids gjeldende fordelingsplan vedtatt av F©Rs generalforsamling, og vil utbetales innen 1. juli 2018.


 

Vederlag til enkeltproduksjoner-strømmevederlag NRK, Netflix m.m.


Det vil i tillegg til vederlag for visningsåret 2016 utbetales noen enkeltvederlag for produksjoner med bakgrunn i at F©R har inngått rettighetsavtaler for enkeltproduksjoner med aktører som vi mangler permanente rettighetsavtaler med. Informasjon om bakgrunnen for dette, hvilke produksjoner det gjelder og hvordan du får tilgang på disse vederlagene finner du her.

F©R (Filmforbundets Organisasjon for Rettighetsforvaltning) fordeler primært opphavsrettsvederlag til rettighetshavere som er medlemmer av Norsk Filmforbund(NFF)/Norske Filmregissører(NFR) og/eller som har forvaltningskontrakt med F©R. Etter lov og avtale fordeler F©R også privatkopieringsvederlag til rettighetshavere som er medlemmer av Norsk Sceneinstruktørforening, Norske Scenografer, og likebehandler uorganiserte rettighetshavere i de samme rettigh etshavergruppene

 

 
Vi feirer arbeidet med å beskytte våre åndsverk! 

Kunstnerorganisasjonene brøt ut i applaus i Stortingets vandrehall etter at omstridt
lovforslag til ny åndsverklov forkastes. Samtidig innfører Stortinget en ny
tvisteløsning for åndsverk.

Les mer her:

https://www.nrk.no/kultur/kunstnerjubel-for-ny-andsverklov-1.14040994
Til toppen av siden