Regiforbundet - Stiftet 5. mai 1948

Regiforbundet ble stiftet den 5. mai 1948.

Stifterne var såvidt vi vet Gerda Ring, Tore Foss, Ellen Isefjær, Edvard Drabløs, Rolf Christensen og Thoralf Sandø. Ifølge kassaboken var dette de første som betalte innmeldingspenger og kontingent.

Foreningens første leder var Tore Foss.

Tidligere ledere:
Olafr Hafrevold, Arne Thomas Olsen, Knut M. Hansson, Jack Fjeldstad, Kirsten Sørli, Terje Mærli, Carl Jørgen Kiønig, Eirik N. Brøyn, Kai Johnsen, Bjørn Sæter, Franzisca Aarflot, Johan Osuldsen.