Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Under finner du kontaktinformasjon og annen nødvendig informasjon for å komme i kontakt med oss.

Postadresse:
Postboks 4649 Sofienberg
0506 Oslo

Sosiale medier:
Facebook

Organisasjonsnummer:
974 250 594

Bankkonto:
0533 10 30246 / 7023 30 03180

Kontakt:
Styreleder Bjørn Birch
Telefon: +47 909 70 661
Epost: nscf@nscf.no

Administrativt ansatt Cathe Sjøblom:
Epost: adm@nscf.no

Styret:
Kontaktdetaljer til styret finner du her.

Regiforbundet arbeider for medlemmenes økonomiske og kunstneriske interesser