Sceneweb

Scenewebarkivet eies av Danse- og teatersentrum og er et nasjonalt historisk arkiv for norsk profesjonell scenekunst.

www.sceneweb.no

Dramatikkens Hus

Dramatikkens hus har det nasjonale ansvaret for utvikling av ny norsk og samisk dramatikk og er fagfeltets utviklingsarena og prøverom.

www.dramatikkenshus.no

Norsk teater- og orkesterforening

NTO er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for profesjonelle, offentlig støttede virksomheter innenfor musikk og scenekunst.

www.nto.no