Søknad om medlemskap

Hvis du ønsker medlemskap i Regiforbundet, må du sende en søknad om dette til nscf (at) nscf.no . Søknaden må inneholde navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og fødselsdato, samt en oversikt over de produksjonene du har gjort/skal gjøre. Hvis produksjonene er gjort utenfor de offentlig støttede teatrene, vil vi ha en oversikt over medvirkende skuespillere.

Regiforbundets vedtekter sier følgende om medlemsskap:

§ 2 Medlemsskap

Norske instruktører som arbeider ved profesjonelle teatre (inkludert Dramaavdelingen i NRK) kan bli medlemmer av foreningen når de har utført fem selvstendige helaftens forestillinger eller tilsvarende, eller fullført instruktørlinjen ved Statens Teaterhøgskole eller tilsvarende utdanning. Tre instruktøroppgaver i radioteater tilsvarer én selvstendig instruktøroppgave i forhold til opptakskravet i første ledd.

§ 2.2 ASSOSIERT MEDLEMSSKAP

Norske instruktører som arbeider ved profesjonelle teatre, og som ikke fyller kravene til fullt medlemskap, kan bli assosierte medlemmer. Studenter ved Statens Teaterhøgskoles instruktørlinje eller tilsvarende utdanningsinstitusjoner, kan bli assosierte medlemmer.

§ 2.3 SAKSBEHANDLING

Når assosierte medlemmer fyller kriteriene for fullt medlemskap, kan styret omgjøre det assosierte medlemskap til fullt medlemskap. Alle spørsmål om medlemskap avgjøres av styret. Vedtak om medlemskap må være enstemmig. Medlemskap kan bare nektes når ovennevnte vilkår ikke er tilfredsstilt, eller på annet saklig grunnlag.

Medlemsfordeler

Som fullverdig medlem i Regiforbundet får du:

  • De rettigheter som følger av tariffavtalene for teater, radio og tv.
  • Rådgivning via telefon angående rettigheter, kontrakter, arbeidsforhold m.m.
  • Automatisk gjennomgang av alle dine fremtidige kontrakter inngått med institusjonsteatrene.
  • Eventuell forhandlingshjelp ved kontraktinngåelser.
  • Muligheter for fri juridisk hjelp ved tvister.
  • Stemmerett ved foreningens årsmøte.
  • Din egen presentasjon på våre nettsider, som du selv redigerer.
  • Scenekortet, som gir 2 rabatterte billetter til forestillinger ved norske institusjonsteatre.
  • Mulighet til å delta ved foreningens årlige julebord.
  • Mange hyggelige kolleger.