Norsk Regifond
- en selvstendig organisasjon

Norsk Regifond ble opprettet for snart 30 år siden, som en følge av at NRK hadde inn gått en avtale med Norwaco om forvaltning av rettigheter, blant annet til det man i dag kaller strømming. Regifondet er en selvstendig organisasjon som forvalter vederlagspengene som kommer inn fra Norwaco til Regiforbundets medlemmer. Pengene fordeles mellom priser til medlemmene, og delvis til drift av foreningen. Der det er mulig, skal vederlaget gå direkte til opphaver.

Styret i regifondet

Carl Jørgen Kiønig

Styreleder

Øystein Ulsberg Brager

Kasserer

Nina Wester

Styremedlem

Rebekka Nilsson

Styremedlem

Arvid Ones

Styremedlem