NScF - Norsk Sceneinstruktørforening

Norsk Sceneinstruktørforening er en politisk nøytral forening som har til formål å arbeide for medlemmenes interesser – kunstnerisk og økonomisk.

Foreningens rundt 200 medlemmer består av norske instruktører som arbeider ved profesjonelle teatre i hele Norge. 

NScF forhandler frem tariffavtaler med institusjonsteatrene, radio og TV på medlemmenes vegne. Foreningen rådgir medlemmene på områder som arbeidstakers rettigheter, kontrakter og andre arbeidsforhold og bistår medlemmene ved kontraktinngåelser.